Jesteśmy w trakcie intensywnego sadzenia ziemniaków naszych odmian.
Zapraszamy do filmu, który zaprezentuje piękno tego procesu.
Materiał został zrealizowany w Centrali Nasiennej w Nidzicy.

Mamy nadzieję, że będzie to kolejny dobry rok dla naszych partnerów.