Ziemniaki bardzo wczesne należą do pewnego rodzaju elity.
Ich uprawa z myślą o zbiorze w końcu maja i pierwszych dniach czerwca jest najczęściej opłacalna ale zawsze ryzykowna.

Doświadczeni producenci szukają takich odmian, które potrafią zminimalizować ryzyko i tym samym zapewniają sukces bez względu na niekorzystne czynniki zewnętrzne.

Jednym z warunków jest zdrowy, kwalifikowany materiał nasienny .
Odmiany najwcześniejsze są pod tym względem bardzo wrażliwe i dlatego warto inwestować w sadzeniaki podlegające pełnej kontroli PIORiN-u.

Do wyróżniających się odmian b. wczesnych można zaliczyć Valettę i Laperlę.

Pierwsza z nich to odmiana o żółtym kolorze skórki i miąższu, z kolei druga charakteryzuje się jaśniejszą barwą.
W obu przypadkach bulwy po ugotowaniu nie ciemnieją. Wymagania glebowe nie są wysokie, dzięki czemu można uprawiać obie odmiany wszędzie gdzie są uprawiane ziemniaki.
Laperlę w uprawie na wczesny zbiór cechuje bardzo intensywny wzrost bulw i wysoki plon handlowy, istotny jest również wyjątkowy smak. Olbrzymi potencjał jest lepiej widoczny gdy zbiór następuje w drugiej połowie czerwca i później.
Obie odmiany bardzo dobrze radzą sobie w warunkach związanych z niedoborem wody.
Wymagania stawiane ziemniakom, każą stawiać na te cechy, które decydują o wysokiej jakości a tym samym ułatwiają sprzedaż i uzyskanie dobrej ceny.

Zarówno Laperla jak i Valetta należą do czołówki odmian w swojej grupie.
Od kilku lat zwiększa się grono zadowolonych producentów, którzy dzięki nim osiągają sukces w jakże trudnej i ryzykownej uprawie ziemniaków bardzo wczesnych.